kapat ikonu

KİT'lerdeki 10 personelden yalnızca biri kadın

KİT'lerde çalışan personelin yüzde 90,3'ü erkeklerden oluşurken, kadınların yüzdesi 9,7'de kaldı.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) yüzde 90,3 oranında erkek, yüzde 9,7 oranında ise kadın personelin çalıştığı bildirildi.
 
KURULUŞLARIN REKABET EDİLEBİLİR HÂLE GETİRİLEBİLMESİ HEDEFLENİYOR
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2017 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan edinilen bilgilere göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi bakımından, atıl iş gücünün azaltılmasını, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesini ve kuruluşların daha rekabet edebilir hâle getirilebilmesini hedefleyen bir personel politikasının izlendiği aktarıldı.
 
GEÇEN SENE PERSONEL SAYISINDA GERİLEME YAŞANDI
 
Bu kapsamda, Bakanlık portföyünde bulunan kuruluşlarda 2000’de ortalama 207 bin kişinin istihdam edildiği hatırlatıldı. 2016’da 102 bin 947 kişiye, geçen sene ise 101 bin 306 kişiye kadar gerilerken, bu personelin 47 bin 44'ü memur ve sözleşmeli personelden, 54 bin 262'sinin de işçilerden oluştuğu vurgulandı.
 
2017 SONUNDA 96 BİN 80 PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİ
 
Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı 2017’nin sonuna bakıldığında 96 bin 80 olarak gerçekleşti. Bu çalışanların yüzde 25,5'inin 25 yıl ve üzeri hizmet süresi olan personelden oluştuğu belirlenirken, 20-25 yıl hizmet süresi bulunan personel oranının yüzde 15, 15-20 yıllık personel oranı yüzde 15,4, 10-15 yıllık personel oranı da yüzde 10,8 olarak açıklandı.
 
20 YIL VE ÜZERİ HİZMET EDEN PERSONEL ORANI YÜZDE 40,6
 
Personelin yüzde 16,8'i 0-5 sene, yüzde 16,5'inin de 5-10 sene hizmet süresine sahip olduğu ifade edildi. 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip personel oranının da yüzde 40,6 olduğu kaydedildi.
 
PERSONELİN YÜZDE 33,5’İ 40-50 YAŞ ARALIĞINDA
 
Personelin yüzde 33,5'inin 40-50 yaşında olması dikkati çekerken, çalışanların yüzde 29,6'sının 30-40 yaş, yüzde 19,8'inin 50-60 yaş, yüzde 12,6'sının 23-30 yaş, yüzde 4,4'ünün 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,1'inin ise 20 yaş ve altında olduğu kayıtlarda yer aldı.
 
YÜZDE 34,5’İ LİSANS VE ÜZERİ EĞİTİMLİ
 
Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumu baz alındığında yüzde 30,9'unun lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlenirken, kalan personelin yüzde 24,9'u meslek lisesi, yüzde 15,9'u yüksek okul, yüzde 13,2'si ilköğretim, yüzde 11,4'ü lise, yüzde 3,5'i yüksek lisans, yüzde 0,1'i doktora ve yüzde 0,1'inin de okuryazar düzeyinde eğitime sahip olduğuna işaret edildi. KİT personelinin yüzde 34,5'inin lisans ve üzeri eğitime sahip olması gözden kaçmadı.
 
YÜZDE 90,3’Ü ERKEK, YÜZDE 9,7’Sİ KADIN
 
KİT personelinin yüzde 90,3'ü erkek, yüzde 9,7'si kadınlardan oluşurken, yabancı dili olmayan personel oranının yüzde 94,9'u bulduğu, tek yabancı dil bilen personel oranının da yüzde 5, iki ve daha fazla dil bilen personel oranının ise 0,01 olduğu öğrenildi.
arrow up
LogoEkonomi haberlerimizden anında haberdar olmak ister misiniz?SonraAbone Ol