kapat ikonu

İzinsiz kredi kartı çıkaran banka haksız bulundu! Emsal karar

Kendi izni olmadan kredi kartı çıkaran banka haksız bulundu. Yargıtay, 10 yıl sonra kararın bozulmasına oy birliği ile hükmetti.

  • Kredi
  • 14 Ekim 2019 15:08
  • Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 15:31

Herhangi bir şekilde başvurusu bulunmamasına rağmen kimlik bilgileri kullanılarak adına kredi kartı çıkarılan bir vatandaş, hakkında başlatılan icra takibi sonucu şoka uğradı. Tazminat talebinde bulunan ama Tüketici Mahkemesi tarafından kabul görmeyen mağdura iyi haber, tam 10 yıl sonra Yargıtay'dan geldi.

Bilgisi dışında kredi kartı çıkarılan ve ödemediği borcundan dolayı hakkında icra takibi başlatılan vatandaş, soluğu 3. Tüketici Mahkemesi'nde aldı. Mağdurun herhangi bir müracaatı ve sözleşmesi bulunmamasına rağmen, kimlik bilgileri kullanılarak adına kredi kartı açıldı. Mağdur, kartın kendisine ait olmayan bir adreste kurye tarafından başka bir kişiye verildiğini söyledi.

Kredi kartının bilgisi dışında üçüncü kişi tarafından kullanılmasından doğan borç nedeniyle aleyhine bankaca icra takibi yapıldığını, bu şekilde oluşan maddi ve manevi zararın tazmini isteminde bulundu. Davalı banka ve kurye şirketi, davanın reddi gerektiğini savundu. Mahkeme; icra takibi ve haciz işlemlerinin davacının kişilik haklarına zarar verdiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine, davacının, maddi zararının ne şekilde ortaya çıktığını açıklamadığı, zararını ispatlayamadığı gerekçesiyle maddi tazminat talebini de geri çevirdi. Kararı davacı tüketici temyiz etti.

“Banka basiretli davranmamıştır”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 8. maddesinde kart çıkaran kuruluşların yükümlülükleri düzenlendiği hatırlatıldı. Bankaların; kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart sahiplerine teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlü oldukları belirtildi.

“Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir”

Davacının şikayeti üzerine yürütülen ceza soruşturması kapsamında, dava konusu kredi kartının teslimine dair imzanın, davacının eli ürünü olmadığı bilirkişi tarafından tespit edildiği vurgulandı. Kararda şöyle denildi: ''Kredi kartı başvurusunun internet ortamından yapıldığı ve kurye aracılığı ile üçüncü kişiye teslim edildiği anlaşılmıştır. O halde yaptırılan imza incelemesi ve açıklanan Kanun maddesi uyarınca davalı bankanın, basiretli bir tacir gibi kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermeyerek davacı adına kredi kartı çıkartılmasına ve davacının haksız icra takibine uğramasına neden olduğu ortadadır.

Diğer davalı kurye şirketinin ise gerekli kimlik kontrolünü yapmadan, kimlik numaralarını karşılaştırmadan, kredi kartını kimlik numarası farklı olan üçüncü bir kişiye gerekli dikkat ve özeni gösterilmeksizin teslim ettiği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle mahkemece, davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile manevi tazminat istemi yönünden davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.''

Etiketler
arrow up
LogoEkonomi haberlerimizden anında haberdar olmak ister misiniz?SonraAbone Ol