kapat ikonu

Dövizden TL’ye geçişin esasları belirlendi

Türkiye’de dövizle yapılan sözleşmelerin TL’ye çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin TL çevrilmesine ilişkin esaslar Resmî Gazete’de yayımlanarak hayata geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasının kıymetini korumaya yönelik hazırladığı mevzuatla ilgili tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan sözleşmelerin TL’ye çevrilmesine ilişkin esaslar yayımlanan kararla belirlendi.

DÖVİZ İLE ANLAŞMA BİTTİ

Buna göre Türkiye’de yerleşik olarak yaşayanlar, gayrimenkulleri satış, kiralama ve yurt dışındakiler hariç iş sözleşmelerinden doğan ödemeleri döviz cinsinden ya da dövize endeksli yapamayacak.

Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları ihracat, transit ticaret, hizmet sözleşmeleri, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri ve kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye'de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye'de sonlanan elektronik haberleşmeyle ilgili hizmet sözleşmeleri dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil olmak üzere hizmet sözleşmeleri, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılamayacağı kaydedildi.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE İSTİSNA

Gemilerin inşası, tamiri ve bakımı dışında kalan eser sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılamayacağı belirtilen tebliğde bu kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt satış ve kiralama sözleşmelerinin dışında kalan menkul satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılabileceği istisnası konuldu. Bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeler, donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırılabilecek.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ DE DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILABİLECEK

Gemilere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri, sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılabilecek. Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin bedeller döviz cinsinden kararlaştırılabilecek. Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan, ülkede yerleşik olarak bulunan kişilerin iş sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri, gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmeler de dövizle yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleleri, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla, yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden yapılabileceği de belirtiliyor.

Etiketler
arrow up
LogoEkonomi haberlerimizden anında haberdar olmak ister misiniz?SonraAbone Ol