kapat ikonu

3 dönemlik yatırım programı Resmî Gazete’de

2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
YEP UYGULANACAK
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmî Gazete’de yayımlanan, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgede hükûmetin, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde ‘’Yeni Ekonomi Programı’’nın (YEP) uygulayacağının altını çizdi.
 
TEMEL HEDEF EKONOMİDE DENGELEME VE BÜYÜME
 
Erdoğan, bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, yurt içi tasarrufları artırmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek, cari işlemler açığını azaltmak ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak huşularının temel öncelik olduğunu vurguladı.
 
KALKINMA POTANSİYELİNİ DESTEKLEYEN YATIRIMLARA DESTEK
 
Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması amacıyla kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların söz konusu dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilkeleri olacağına dikkat çekilirken, kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilip kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlara öncelik verilecektir.
 
ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNCELİK
 
Açıklanan program kapsamında kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanıp hayata geçirileceği bilgisi de verildi. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenip, yatırım, üretim, iş ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verileceği kaydedildi.
 
HARCAMALARIN EKONOMİK VE SOSYAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE ÖZEN GÖSTERİLECEK
 
Söz konusu kararda kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterileceği ifade edildi.
 
STRATEJİK PLANLAR DA HAZIRLIKLARDA DİKKATE ALINACAK
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç ve politikalar ile öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağını duyurdu. Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bilgisi verildi.
 
2019 YILI YATIRIM PROGRAMI’NA YENİ PROJE ALINMAYACAK
 
Proje kapsamında teklif, ödenek ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilip, vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.
 
ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün kuruluşların ‘’2019 Yılı Yatırım Programı’’ hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlar ile "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"ndeki öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını istediğini yayımlanan kararla belirtti. Erdoğan, tavan içinde kalmak şartıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 31 Temmuz 2018 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu'na istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" internet sitesinde yer verilen Ka Ya Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri çağrısını yaptı.
 
Resmî Gazete’de yayımlanan söz konusu genelgede "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Rehberi"ne de yer verildi.
arrow up
LogoEkonomi haberlerimizden anında haberdar olmak ister misiniz?SonraAbone Ol