kapat ikonu

24 Ocak Kararları Türkiye hikâyesinin yönünü değiştirdi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karagöl, 24 Ocak Kararları’nın, ihracat ve yatırım odaklı yeni bir perspektifle Türkiye hikâyesinin yönünü değiştirdiğini savundu.

Gazetecilere konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, yapısal reformlar ve açılımlarla Türkiye ekonomisine yeni bir boyut kazandıran 24 Ocak Kararları'nı değerlendirirken, ‘’Ekonomik İstikrar Programı’’nın, Cumhuriyet tarihinin şahitlik ettiği en önemli politik ekonomi gündemi olduğunu iddia etti.
 
Önemli yapısal reformlar içeren ve 24 Ocak 1980'de kamuoyuna açıklanan "Ekonomik İstikrar Programı"ndan bahseden Karagöl, kamuoyunda "24 Ocak Kararları" olarak bilinen programın, kamu maliyesindeki açıklardan ortaya çıkan kriz ekonomisinin iyileştirilerek dengelenmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekerek, aradan geçen 39 seneye rağmen Cumhuriyet tarihinin şahitlik ettiği en önemli politik ekonomi gündeminin "Ekonomik İstikrar Programı" olduğunu vurguladı.
 
PROGRAMIN EN TEMEL HEDEFİ; SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞİ SAĞLAMAK
 
Karagöl, söz konusu programın ihracat ve yatırım odaklı yeni bir perspektifle Türkiye hikâyesinin yönünü değiştirdiğine işaret ederek, Türkiye için radikal kararların alındığı bu programda ülke ekonomisinin büyüme stratejisinin değiştiğini ve ithal ikameci politikaların terk edildiğini ifade etti. 1980 senesinin başında azınlık hükûmeti kuran Süleyman Demirel’in, Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal'ı tam yetkiyle donatarak ekonomi yönetiminin başına getirdiğini anımsatan Karagöl, Özal’ın bir taraftan 1980'li yıllara damgasını vuracak ekonomi programında radikal kararlara yer verdiğini, diğer taraftan da Cumhuriyet'in kuruluşundan beri uygulanan 'devletçilik' politikasının tekrardan değerlendirilmesine olanak sağladığını dile getirerek, Ekonomik İstikrar Programı'nın en temel hedefinin ülke ekonomisini uluslararası sermayeye entegre edip serbest piyasa ekonomisine geçişi sağlamak olduğunu belirtti. Karagöl, kamunun ekonomideki payının azaltılmasının da serbest piyasa ekonomisine geçiş için önem arz ettiğini aktardı.
 
KARARLAR GENİŞ KAPSAMLI REFORM SÜRECİNİ BAŞLATTI
 
Karagöl, bu doğrultuda alınan kararlarla birlikte, ilk başta enflasyonun kontrol altına alınması ve kademeli olarak düşürülmesinin hedeflendiğinin altını çizerek, piyasa şartlarına uygun kur politikasına geçilmesi, döviz gelirlerinin yükseltilmesi, teşviklerle ihracatın artırılması ve kamu üzerindeki mali yükün azaltılmasının önemli hedefler arasında bulunduğunu hatırlattı. Aynı zamanda üretim ve istihdamı daha ileri noktalara taşımayı hedefleyen programın, Türkiye'nin küresel serbest piyasa ekonomisine dâhil olmasını sağlayacak bir uygulama olarak hayata geçtiğini ifade eden Karagöl, ihracata yönelik sanayileşme modelinin hayata geçmesinin ülkeye fon akışı ve yatırımların artmasını sağladığını savunarak, böylece geniş kapsamlı bir reform ve serbestleşme sürecinin başladığını söyledi
arrow up
LogoEkonomi haberlerimizden anında haberdar olmak ister misiniz?SonraAbone Ol