Varlık Barışında süre 6 ay uzatıldı

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki altın, para, döviz gibi varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı yaratan ve ‘’Varlık Barışı’’ olarak adlandırılan uygulamada süre 6 ay uzatıldı.

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki altın, para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek millî ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren ‘’Varlık Barışı’’ uygulamasında sürenin 6 ay uzatıldığı bildirildi. Banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıklara ilişkin hesaplanan verginin, beyan edilerek ödeneceği anımsatıldı.
 
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.
 
SON TARİH 30 KASIM 2018'Dİ
 
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay tarafından imzalanan karara göre, yurt dışında bulunan altın, para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, ilgili hükümler kapsamında, Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıklarının serbestçe tasarruf edebilmesi adına tanınan sürenin 6 ay daha uzatıldığı belirtildi. Varlık Barışı’nda daha evvel son tarih ise 30 Kasım 2018 olarak duyurulmuştu.
 
TÜRKİYE’YE GETİRİLME ŞARTI ARANMIYOR
 
Yurt dışında bulunan altın, para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç Mayıs 2019 sonuna kadar kapatılmasında kullanılabileceği aktarıldı. Bu doğrultuda, defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar, Türkiye'ye getirilme şartı aranmadan düzenlemeden yararlanabilecek.
 
TARH EDİLECEK VERGİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEK
 
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından sahip olunan ve Türkiye’de bulunan fakat kanuni defter kayıtlarında bulunmayan altın, para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, mayıs sonuna kadar vergi dairelerine beyan edilebileceği vurgulandı. Beyan edilen söz konusu varlıkların bu tarihe kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebileceği aktarıldı. Bu takdirde söz konusu varlıkların vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebileceğine işaret edildi. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edileceği ve bu verginin de haziran ayı sonuna kadar ödeneceği duyuruldu.
 
YÜZDE 2 VERGİ HAZİRAN SONUNA KADAR ÖDENECEK
 
Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi de haziran sonuna kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyannameyle bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edeceği ve aynı sürede ödeyeceği hatırlatıldı.