Paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirler

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, üretim alanlarından bir sektörün, kesinlikle bir diğerine feda edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin üretim gücünün paranın gücünü belirleyeceğini ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dünyada en fazla itibar gören ve en çok sözü geçen ülkelerin üreterek zenginleşmiş ülkeler olduğuna işaret etti. 
 
ÜRETİM OLMADAN BÜYÜME, ZENGİNLİK OLMAZ
 
Kaan, bir ülkenin iktisadi sorunlarının çözümünün üretimde gizli olduğunu öne sürerek, ekonominin içinde bulunduğu sorunların çözümünün, yalnızca üretimle çözülebileceğini savundu. Üretim olmadan, büyüme, zenginlik, istihdam olmayacağını kaydeden Kaan, enflasyonla, işsizlikle baş edilemeyeceğini, ihracat yapılamayacağını ve ithalatın azaltılamayacağını dile getirdi. 
 
ÜRETİM ALANLARINDAN BİR SEKTÖR BİR DİĞERİNE FEDA EDİLMESİN
 
Kaan, üretimde hiçbir sektörün ihmal edilmemesi gerektiğini anlatarak, tarım ve hayvancılık alanında üretimin, sanayi üretimi ve hizmetler sektöründeki üretimin, senkronize bir şekilde ilerlemesinin şart olduğunun altını çizdi. Üretim alanlarından bir sektörün, kesinlikle bir diğerine feda edilmemesini ifade eden Kaan, buna Çoklu Üretim Modeli’nin dendiğini hatırlattı.  Kaan, Türkiye’de uzun bir süredir tüketimin, üretimden fazla olduğunu vurgulayarak, sorunların çözümünün, bu olguyu tersine çevirebilmeyle yakından ilişkili olduğuna dikkati çekti.
 
ÜRETİM BAŞARILI OLURSA YÜZYILIN ÜLKESİ OLUNUR
 
Kaan, ‘’Üreterek tüketme” anlayışına geçişle, ekonomi başta bütün sorunların üstesinden gelmenin mümkün olduğunu belirterek, üretmenin başarılması hâlinde yüzyılın ülkesi olunacağını, aksi durumda kazanımların da kaybedilmesinin yaşanabileceğine değindi. Kaan, ülkenin üretim gücünün paranın gücünü belirleyeceğini anımsatarak, üretimin yenilik (inovasyon) odaklı olması gerektiğini, yenilik odaklı ekonominin, bilgi ve Ar-Ge temelli üretim anlamına geldiğini ileri sürdü
 
YENİLİK, AR-GE ÇALIŞMALARI SONUCU ORTAYA ÇIKTI
 
Ar-Ge'nin bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler elde etmek ya da mevcut bilgilerle yeni malzeme, yeni ürün ve yeni araçlar üretmek veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaların bütünü olduğunu açıklayan Kaan, yeniliğin Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıktığını duyurdu.
 
YENİLİK, FİRMALARIN VE ÜLKELERİN REKABET MÜCADELESİ HÂLİNE GELDİ
 
Kaan, yeniliğin bir taraftan firmaların ve ülkelerin rekabet mücadelesinin en kritik unsuru hâline geldiğini, diğer taraftan da iktisadi gelişmenin en temel belirleyicisi hâlinde olduğunu bildirerek, yeniliğin iktisadi büyüme hızını sürdürmek ya da artırmak isteyenler için değil ancak iktisadi gelişmenin yönünü değiştirmek veya yaşam kalitesini iyileştirmek isteyenler için büyük önem taşıdığını ileri sürdü.