- Reklamlar -
- Reklamlar -

0 ile başlamayacağı için 1 ile başlamıştır. ilk kimlik numarası ona verildiği için, ilk 9 rakamı 100000001’dur. Son 2 rakamın doğrulaması yapıldığında ise 10000000146 sayısı ortaya çıkar ve bu da Mustafa Kemal Atatürk’ün kimlik numarasını verir. Kütükte ardışık 2 kişinin T.C. kimlik numaraları bulunabilir.