- Reklamlar -
- Reklamlar -

1. `Makul Düşünce` İngilizlerin meziyeti İngilizler kendilerini "makul düşüncenin babası" olarak tanımlar. Bu konuda İtalyan ve Fransızların devrim döneminde "duygusal" yanlarının mantıklı düşünmelerini engellediği görüşünü savunur.